Drepturi de autor

Toate materialele inclusiv: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, sunt integral proprietatea companiei IBO s.r.o., și sunt protejate de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea industrială și intelectuală. Utilizarea și copierea acestor materiale este posibilă numai cu acordul autorului și în conformitate cu legislația aplicabilă. Este interzisă copierea sau folosirea oricărei secțiuni din această pagină web în scopuri comerciale directe sau indirecte. Compania IBO s.r.o. poate oferii clientului dreptul explicit de a utiliza un anumit conținut al site-ului sub o formă descrisă. Acest acord se aplică strict conținutului, astfel cum este definit în contract și numai persoanelor autorizate să utilizeze conținutul fără a utiliza alt conținut pe www.IBORO.ro.

Persoanele ale căror drepturi au fost încălcate sau amenințate de concurență neloială pot să solicite de la abuzator o despăgubire adecvată, inclusiv compensații financiare, compensații pentru daune cauzate și returnarea îmbogățirii nedrepte.

Hore