Procedura de sesizare / reclamație

IBO s.r.o, Bratislavska 50, 911 05 Trencin, Reg. Nr.: 36340073, VAT Nr.: SK2021902267

www.IBORO.ro

 

Procedura de sesizare / reclamație

Articolul I

Dreptul de a depune o sesizare / reclamație

Dacă apare un defect în mărfurile cumpărate, consumatorul are dreptul să solicite defectul pentru divergența unui conflict cu contractul de cumpărare al consumatorului. Pentru evaluarea corectă a revendicării este necesar ca mărfurile revendicate să fie curate, complete și în conformitate cu reglementările de igienă sau cu principiile generale de igienă.

Atunci când se utilizează mărfurile, consumatorul este obligat să respecte, pe lângă regulile cunoscute în general, condițiile prevăzute pentru utilizarea mărfurilor din certificatul de garanție sau manualul de instrucțiuni, pentru a utiliza și trata bunurile în conformitate cu durata lor de viață naturală, în plus, nu are voie să rupă sigiliile dacă mărfurile sunt sigilate.

Articolul II

Primirea reclamațiilor din magazinul online

Mărfurile deteriorate trebuie să fie reclamate imediat după primire de la transportator. Marfa deteriorată livrată sau expedierea incompletă trebuie să fie solicitată imediat după descoperirea erorii - de preferință prin telefon sau e-mail info@iboro.ro. Procedura de soluționare a reclamației va fi convenită în funcție de tipul de eroare. Costul returnării mărfii revendicate va fi suportat de către Client. Dacă ce reclamația v-a fi acceptată, toate costurile vor fi suportate de către vânzător.

În cazul în care mărfurile livrate nu respectă, pot fi returnate în termen de 7 zile de la data primirii fără a da vreun motiv vânzătorului cu o cerere de rambursare și număr de cont, iar cumpărătorului  în termen de 15 zile de la primirea mărfii i se va trimite prețul complet al produsului înapoi. Condiția pentru restituire este ca mărfurile să nu fie deteriorate mecanic sau altfel și să fie în ambalajul original. Vânzătorul va verifica faptul acesta imediat după ce a primit expedierea returnată și va plăti prețul mărfii prin transfer bancar în contul clientului. Vânzătorul IBO s.r.o nu va plăti niciodată bunurile returnate livrate în numerar.

Revendicările trebuie trimise la adresa info@iboro.ro, sau către IBO s.r.o. la adresa sediului.

Este necesar să trimiteți cu reclamația detaliile comenzii (numărul comenzii sau copia facturii / blocului). De asemenea, este necesar să atașați o descriere a defectului, a nemulțumirii, a modului în care produsul funcționează sau nu funcționează dacă este vorba de o reparație. Atașați adresa  dvs. completă și numărul de telefon!

Dacă lipsește oricare dintre aceste trei componente (copia facturii, descrierea defecțiunii, datele de contact), nu vom putea rezolva reclamația dvs. în câteva zile, dar procesul poate fi prelungit până la 30 de zile.

Articolul III

Responsabilitatea vânzătorului

La vânzarea mărfurilor, vânzătorul este responsabil să se asigure că bunurile respectă acordul de cumpărare a consumatorului, că mărfurile vândute au calitatea și performanța cerute de contract, descrise de către vânzător, producător sau agentul său, sau așteptate de la publicitatea lor sau calitatea și performanța articolului într-un fel comun cu cerințele, legea, cantitatea, măsura sau greutatea specificate și scopul declarat de vânzător pentru utilizarea articolului sau pentru care este utilizat în mod normal.

Dacă bunurile sunt defecte atunci când sunt preluate de consumator, acesta este în conflict cu contractul de cumpărare al consumatorului.

Vânzătorul răspunde consumatorului pentru defecte, care se manifestă ca fiind un conflict cu contractul de cumpărare al consumatorului după primirea mărfurilor în perioada de garanție. În cazul defectelor mărfurilor, care se manifestă în termen de 6 luni de la data primirii mărfii de către cumpărător, mărfurile sunt considerate defecte în momentul vânzării, cu excepția cazului în care vânzătorul dovedește altfel. În acest caz, vânzătorul este responsabil pentru defect, fără a fi necesar să examineze condițiile perioadei de garanție.

Vânzătorul nu va fi responsabil pentru niciun conflict cu contractul de cumpărare a consumatorului dacă:

-consumatorul a provocat defectul mărfurilor în sine,

-consumatorul știa despre defectul înainte de preluarea mărfurilor,

-reclamația consumatorului contrazice natura mărfurilor, în special expirarea duratei de valabilitate a mărfurilor;

-se va dovedi că este în conflict cu contractul de vânzare a consumatorului.

Vânzătorul nu este responsabil pentru defecte:

-pentru care a fost acordată o reducere la prețul mărfii,

-suferit în perioada de garanție ca urmare a uzurii, a utilizării greșite sau a utilizării excesive a mărfurilor sau după durata de serviciu a mărfurilor,

-legat de încălcarea sigiliului de protecție pentru mărfuri,

-cauzată de intervenția persoanei neautorizate în bunurile sau o parte a acesteia.

Clientului trebuie să i se elibereze o chitanță în care se menționează data la care a fost depusă reclamația, ce mărfuri sunt solicitate, când și unde au fost cumpărate mărfurile revendicate, prețurile mărfurilor achiziționate. Acest lucru se face prin confirmarea cumpărării pentru consumator.

Dacă consumatorul depune o reclamație a defectelor, angajatul răspunzător a departamentului de reclamații este obligat să examineze în mod corespunzător reclamația și să decidă imediat de rezolvare a acestuia, în cazuri dificile în termen de 3 zile lucrătoare. Această perioadă de trei zile pentru decizia privind creanța nu include timpul adecvat tipului de produs sau serviciu necesar pentru evaluarea expertă a defectului. Cu toate acestea, reclamația nu trebuie soluționată mai mult de 30 de zile de la data plângerii.

În cazul în care consumatorul nu este mulțumit de gestionarea reclamației, angajatul care a gestionat cererea va apela supraveghetorul corespunzător pentru a reconsidera situația și pentru a găsi o soluție acceptabilă.

Articolul IV

Termenele de depunere a revendicărilor

Vânzătorul răspunde pentru defectele mărfurilor nealimentare pentru o perioadă de 24 de luni de la preluarea mărfurilor de către consumator, cu excepția cazului în care bunurile, ambalajele, instrucțiunile sau certificatul de garanție nu indică o perioadă mai lungă. În certificatul de garanție, Vânzătorul va specifica termenii și amploarea acestei garanții mai lungi. Dacă producătorul (furnizorul vânzătorului) acordă o perioadă de garanție mai mare de 24 de luni pentru produsele sale, vânzătorul nu poate scurta această perioadă, chiar dacă nu privește decât o parte a articolului.

Vânzătorul nu va emite certificate de garanție decât dacă consumatorul solicită acest lucru. La cererea consumatorului, vânzătorul este obligat să emită un certificat de garanție. În cazul în care natura chestiunii permite acest lucru, este suficient să furnizați consumatorului dovada achiziției în locul certificatului de garanție. Consumatorului i se va explica faptul că dovada achiziției este suficientă pentru a soluționa reclamația.

Vânzătorul emite certificate de garanție în cazul unor perioade mai lungi de garanție de peste 24 de luni, prevăzute pentru produsele sale proprii și pentru mărfurile vândute, în cazul în care certificatul de garanție este inclus în produs de către furnizor.

Certificatul de garanție conține numele afacerii și sediul social al Vânzătorului, conținutul garanției, domeniul de aplicare și condițiile garanției, durata perioadei de garanție și datele necesare pentru a face o reclamație. Dacă certificatul de garanție nu conține toate informațiile, acest lucru nu invalidează garanția. Conținutul, domeniul de aplicare și termenii garanției înseamnă:

-cărora caracteristici a marfelor li se acordă o perioadă mai lungă de garanție (acestea pot fi doar unele proprietăți selectate, nu neapărat produsul în ansamblu),

-ce performanță va oferi vânzătorul (dacă defectul apare în perioada de garanție - pse poate acorda, de exemplu, returnarea prețului de achiziție plătit sau schimbul pentru bunuri impecabile),

-ce documente trebuie să prezinte cumpărătorul pentru a-și exercita drepturile din garanția astfel oferită; ce alte condiții trebuie să îndeplinească, de ex. returnul produselor cu ambalajul original etc., astfel încât să își poată revendica drepturile sub garanția oferită.

Dacă reclamația este echipată cu o reparație, perioada de garanție este prelungită cu perioada de la reclamație până în ziua în care consumatorul este obligat să preia bunurile după reparație, chiar dacă cumpărătorul nu a făcut acest lucru. Vânzătorul este obligat să ofere cumpărătorului o confirmare cu privire la momentul în care a exercitat acest drept, precum și despre reparație și durata acestuia.

Dacă reclamația este echipată cu schimbul de mărfuri defecte pentru mărfuri fără defecte, noua perioadă de garanție pentru mărfurile noi curge din nou de la data primirii lucrului nou sau de la data în care clientul a fost obligat să ridice lucrul după soluționarea reclamației.

Dacă cererea pentru mărfuri cu defect pentru care vânzătorul este răspunzător nu se face în termenul de garanție, dreptul de la răspundere pentru defecte expiră.

În cazul în care consumatorul nu a ridicat articolul după tratarea cererii (maxim 30 de zile de la primirea cererii), deși reclamația i-a fost notificată în mod corespunzător prin scrisoare recomandată cu o cerere de ridicare a articolului, vânzătorul continuă astfel:

-după expirarea termenului pentru ridicarea unei reclamații, care a fost determinată la consumator în apelul anterior sau după o perioadă rezonabilă de timp, vânzătorul va trimite consumatorului o a două cerere sub forma unei notițe de livrare înregistrată pentru ridicarea articolului în locația relevantă unde i se va stabili o perioadă potrivită (de ex. 1 lună).

-dacă clientul nu își ridică obiectul după expirarea acestei perioade (perioada este contată de la data livrării indicată pe bonul de livrare sau depusă în cazul returului expedierii), vânzătorul poate după aproximativ o jumătate de an (sau mai degrabă bazat pe estimarea și capacitățile de stocare a magazinului, așa cum a decis managerul) să vândă acest produs,

-dacă articolul este vândut (dacă este un articol folosit după reparație, acesta trebuie vândut cu reducere și poate fi marcat cu o perioadă de garanție mai scurtă de cel puțin 12 luni; articolele înlocuite pot fi vândute ca noi - la preț complet și garanție completă), este necesar să păstrați înregistrări cu privire la prețul și la momentul vânzării lucrului,

-în cazul în care după perioada de preluare apare clientul care solicită eliberarea articolului său, este necesară dovada că i s-a cerut de două ori să-și ridice obiectul și pentru că acesta nu s-a abonat la produs, acesta a fost vândut pentru că IBO s.r.o. nu poate stoca articole nelistate mult timp; administratorul unității poate oferi consumatorului că i se va plăti o parte din suma pentru care s-a vândut marfa;

-nu se percep taxe de depozitare.

Articolul V 

Drepturile consumatorilor

În cazul defectelor de bunuri pe care consumatorul le solicită în perioada de garanție, acesta are dreptul, în cazul defectelor amovibile, de a elimina defectul gratuit, în mod corespunzător și la timp. Vânzătorul este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate. În loc să înlăture defectul, cumpărătorul poate solicita înlocuirea articolului sau în cazul în care defectul se referă numai la o parte a articolului, înlocuirea acestei părți, cu excepția cazului în care vânzătorul suportă costuri nerezonabile în ceea ce privește prețul mărfii sau gravitatea defectului. În loc să înlăture defectul, Vânzătorul poate înlocui întotdeauna obiectul defect cu unul fără defect. Neadecvarea costurilor este evaluată de către managerul de afaceri în conformitate cu instrucțiunile primite de la departamentul de vânzări și marketing. De asemenea, aceasta ia în considerare posibilitatea înlocuirii unui articol defect cu unul fără defect. La înlocuire nu este important dacă acest articol a fost deja utilizat.

În cazul defectelor care nu pot fi remediate și care împiedică utilizarea corectă a articolului ca obiect fără defecte, consumatorul are dreptul:

-pentru schimbul de bunuri (vânzătorul este obligat să înlocuiască mărfurile) sau

-dreptul de a se retrage din contract și de a cere o rambursare a prețului de achiziție (vânzătorul este obligat să returneze consumatorul prețul plătit).

Consumatorul are dreptul să aleagă opțiunea.

Dacă defectul este demontabil, dar din cauza reapariției defectului după reparare (cel puțin două reparații anterioare ale aceluiași defect) sau pentru un număr mai mare de defecte (la momentul revendicării are cel puțin trei defecte amovibile diferite) schimbul lucrului sau dreptul de a se retrage din contract și de a cere restituirea prețului de achiziție.

Consumatorul are aceleași drepturi ca și pentru defectele care nu pot fi remediate chiar dacă repararea mărfurilor defecte nu a fost efectuată în termen de 30 de zile de la revendicare.

În cazul defectelor irevocabile care nu împiedică utilizarea corectă a lucrului, consumatorul are dreptul la o reducere rezonabilă de la preț în funcție de natura defectului. Vânzătorul este obligat să ofere o reducere de la preț, respectiv. restitui o parte din prețul de achiziție deja plătit.

Articolul VI

Reclamație pentru bunurile folosite și defecte

La vinderea mărfurilor folosite sau defecte, vânzătorul trebuie să furnizeze o indicație clară că mărfurile sunt defecte sau folosite. Vânzătorul este obligat să notifice consumatorul despre defect - aceste informații trebuie să fie înscrise pe lista de prețuri și pe ambalajul articolului. Aceste mărfuri trebuie să fie afișate separat și vândute separat de bunuri impecabile. Mărfurile trebuie vândute la un preț mai mic decât cele ale acelorași mărfuri, dar impecabile.

În cazul articolelor folosite și defecte, vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizarea sau uzura acestora. Pentru articolele vândute la prețuri mai mici, acesta nu este responsabil pentru defectul pentru care a fost negociat prețul mai mic.

Hore